Försäljning och service

Markiser, persienner & gardiner

Malmö040 979745Hitta hit
Helsingborg042 161635Hitta hit

Sol- och ljusteknisk fakta

Fyra-faktorer-solSolen är jordens naturliga ljuskälla. Solens strålar tillför dagligen jorden en konstant energimängd på 4,2 miljarder kilowatttimmar. Det finns fyra faktorer som gör att strålningen mot jordens yta inte är konstant och jämnt fördelad.

  1. Under ett dygn vrider sig jorden en gång runt sin egen axel.
  2. Jordaxeln lutar 23,45 grader i förhållande till jordens bana runt solen. Detta innebär att solens instrålningsvinkel varierar med 46,9 grader under ett år, d.v.s. den tiden jorden behöver för att snurra ett varv runt solen.
  3. Meteorologiska förändringar i form av moln och ånga reflekterar en del av solenergin tillbaka ut i rymden.
  4. Beroende på den geografiska breddgraden träffar solstrålarna jordytan i olika vinklar. Ju längre bort från ekvatorn, desto planare blir vinkeln och desto mindre värme uppfångas per ytenhet. Solhöjden beror på jordens dygns- och årstidsbetingade bana. På nordliga breddgrader (Malmö 56°) får den låga solhöjden med planare strålar större träffytor på vertikala fönsterglas vilket skapar ett behov av ett effektivt bländskydd under vinter- och vårmånaderna.

Läs mer om effektiva vertikala Zip markiser

solstralensvaglangdsomraden