+46 42 161635 kontakter@solflex.se

Försäljningsvillkor framgår i våra anbud och ordererkännande.

Några förtydligande;
Leveranstid avser helgfria arbetsdagar. Orderstart beräknas från godkänd orderdatum då alla tekniska detaljer är klargjorda och betalningsvillkor uppfyllda.
Installationer bokas så fort varan ankommit oss. Vid känd försening informeras beställaren om detta.
Solflex AB kan inte ansvara över tillfälliga förseningar som beror på materialbrist eller överbelastning i produktion hos våra leverantörer och ej heller eventuella transportskador som kan uppstå. Leveranstiden kan ändra sig under perioder beroende på stora variationer i orderingång och arbetsbelastning.
(Vi måste reservera oss för brist på råvaror och överbelastningar på produktionsledet och transporter som direkt eller indirekt kan orsakats av pandemin.)

Alla betalningar ska vara till fullo betalda intill leveransdagen, om inget annat är avtalat enligt betalningsvillkoren.
Vårt Bankgiro framgår i våra handlingar. Kortbetalning är välkommet i våra butiker. Vi hanterar inte kontanter eller Swish som betalningsmedel.
Önskas längre betalningsvillkor kan vi i samarbete med Ecster finans ansöka om förmånliga krediter.

Vår produkter är alltid helt anpassade i färg, mått och storlek efter beställaren fönster eller väggutrymmen. Därför är det uteslutet för beställaren att åberopa ”ångerrätt” vid denna typ av beställning.

Avbeställning av måttbeställda produkter och/eller icke lagerförda varor som medför kostnader för varor och/eller utfört arbete, administration samt förluster i samband med intäktsbortfall, kommer att debiteras kunden.

Garantier för privatkonsumenter är Solskyddsförbundets gällande garanti som avser inköpt och installerat solskydd, gardiner och markiser.
Garantin och garantitiden är personlig och gäller vid fullgjord betalning efter eventuella påminnelseavgifter och räntor. Garantin kan inte överlåtas utan vårt skriftliga godkännande.

Villkor för att våra garantier ska vara giltiga är att beställaren hanterar varan varsamt, håller rent från smuts och saltbeläggning som uppstår här på västkusten. Smörjer leder och håller produkten under uppsikt vad det gäller infästningar. Om ni har hjälpmedel som vindkännare bör ni vara uppmärksamma på att propeller får fri vind i utsatta lägen för solskyddet. Lämna inte stora markiser utfällda om risk för ändrade väderförhållande föreligger (vind/regn). Vid risk för oväder bör även sol-automatiker stängas (läggas i manuellt läge) och behålla solskyddet infällt. Förslitning och skador som förorsakas av vatten eller vind täcks inte av våra garantier.
Eventuella fel eller brister ska genast informeras till oss, och varan ska ej användas innan kontroll eller åtgärd har vidtagits av oss. Skicka gärna foto med kommentar och era kunduppgifter till kontakter@solflex.se

Garantivillkoren som presenteras här skall tillämpas, om köparen är konsument (privatperson) och inget annat avtalas mellan parterna. Garantin gäller för nya solskyddsprodukter som levereras/ monteras inom Sverige. Konsumentköplagen är gällande i första hand. Begagnade produkter omfattas ej av garantin. Garantin gäller endast vid konsuments köp av nya solskyddsprodukter med totalt orderbelopp om 3 000 kronor inkl. moms eller högre, dock med totalt orderbelopp motsvarande högst fem prisbasbelopp inkl. moms (beräknat per orderdagen).

Se konsumentgaranti här

Se garanti näringsidkare här

Epost för bilder/ritningar

kontakter@solflex.se

Övriga kontakter

Leverans och faktura
bjorn@solflex.se

Teknik och service
morgan@solflex.se

Försäljning Helsingborg
anki@solflex.se

Försäljning Malmö
oksana@solflex.se

Marknad och ekonomi
rune@solflex.se

Snyggt i fönsterkarmen

Rullgardiner

"God morgon med PowerView® gardiner"

Vi gör hemmet vackrare

Tveka inte att fråga oss - Välkommen till Solflex!

Få kontakt direkt 9-17

+46 (0)42 161635

Välkommen och boka möte

Z

Vi reserverar tid i närmsta showroom

Vi träffas här hos oss och går igenom era önskemål och behov för er bostad eller affärsverksamhet. Här får ni en bra översikt om vilka alternativ som står till buds. Ta gärna med en skiss eller foto på ert projekt.
Z

Vi sammanställer er förfrågan..

Efter vårt möte, gör vi en sammanställning och ett förslag med en uppskattad kostnad.

Z

Återträff hos Er

Om våra förslag hamnar i "god jord" träffas vi hos er, för en konsultation på plats och måttagning.
Varpå ni får en uppdaterad offert med fast pris.

Z

Allt utan någon bindning!

Kontakt info Solflex AB

Besök våra showroom - Garnisonsgatan 12 Helsingborg - Slussplan 1 Malmö

+46 42 161635 +46 40 979745

kontakter@solflex.se

Välkommen och boka möte

Z

Vi reserverar tid i närmsta showroom

Vi träffas här hos oss och går igenom era önskemål och behov för er bostad eller affärsverksamhet. Här får ni en bra översikt om vilka alternativ som står till buds. Ta gärna med en skiss eller foto på ert projekt.
Z

Vi sammanställer er förfrågan..

Efter vårt möte, gör vi en sammanställning och ett förslag med en uppskattad kostnad.

Z

Återträff hos Er

Om våra förslag hamnar i "god jord" träffas vi hos er, för en konsultation på plats och måttagning.
Varpå ni får en uppdaterad offert med fast pris.

Z

Allt utan någon bindning!

Kontakt info Solflex AB

Besök våra showroom - Garnisonsgatan 12 Helsingborg - Slussplan 1 Malmö

+46 42 161635 +46 40 979745

kontakter@solflex.se